LODOWISKO

W CHRZANOWIE

Lodowisko zarządzane przez Spółkę
zlokalizowane jest przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie.

LODOWISKO

W CHRZANOWIE

Lodowisko zarządzane przez Spółkę
zlokalizowane jest przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19

GODZINY PRACY

W dni powszednie:
9:00-14:00 zorganizowane grupy szkolne
9:00-21:00 klienci indywidualni
W soboty i niedziele:
10:00-21:00 klienci indywidualni
Przerwy konserwacyjne:
14:00-15:00, 17:30-18:00

CENNIKI

Bilet ulgowy (za okazaniem legitymacji szklonej lub innego dokumentu ze zdjęciem) – 6 zł
Bilet normalny – 8 zł
Bilet rodzinny 1 (dwoje rodziców plus dziecko) – 14 zł
Bilet rodzinny 2 (dwoje rodziców plus dwoje i więcej dzieci) – 18 zł
Bilet – zorganizowane grupy szkolne (w godz. 12:30-14:30 wg ustalonego harmonogramu) – 1 zł

Wypożyczenie łyżew (para) – 5 zł
Wypożyczenie łyżew rodzinne (do biletu rodzinnego 1 lub 2) – 10 zł
Wypożyczenie łyżew szkolne (para, w godz. 12:30-14:30 wg ustalonego harmonogramu) – 1 zł
Wypożyczenie kasku – 3 zł
Wypożyczenie pingwinka – 5 zł
Ostrzenie łyżew – 8 zł

Cena 40 zł (do wykorzystania 50 zł)
Cena 60 zł (do wykorzystania 80 zł)
Cena 90 zł (do wykorzystania 120 zł)

OBSŁUGA LODOWISKA 735 389 410

Lodowisko przy ul. Wyszyńskiego 19