Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. zaprasza do korzystania z obiektów sportowych:

  • Hala sportowa przy I LO w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14                                                                                                                            tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/i-lo-w-chrzanowie-hala-sportowa/
  • Sala sportowa przy I LO w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14                                                                                                                              tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/i-lo-w-chrzanowie-sala-sportowa/
  • Sala sportowa przy SOSW w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 5                                                                                                                        tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/sosw-w-chrzanowie-sala-sportowa/
  • Hala sportowa przy ZSECH w Trzebini, ul. Głogowa b/n                                                                                                                                    tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/zsech-w-trzebini-hala-sportowa/
  • Hala sportowa przy ZSTU w Trzebini, ul. Gwarków 3                                                                                                                                          tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/zstu-w-trzebini-hala-sportowa/
  • Hala sportowa przy ZS w Libiążu, ul. Górnicza 3                                                                                                                                                  tu sprawdzisz wolne terminy http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/zs-w-libiazu-hala-sportowa/
  • Sala gimnastyczna przy ZS w Libiążu, ul. Górnicza 3                                                                                                                                          tu sprawdzisz wolne terminy  http://zop-chrzanow.org/nasze-obiekty/zs-w-libiazu-sala-gimnastyczna/