Godziny pracy

 • W dni powszednie:
  9:00-21:00 klienci indywidualni
  9:00-14:00 zorganizowane grupy szkolne
 • W soboty i niedziele:
  10:00-21:00 klienci indywidualni
 • Przerwy konserwacyjne:
  14:00-15:00, 17:30-18:00

Cenniki

 • Bilet ulgowy (za okazaniem legitymacji szklonej lub innego dokumentu ze zdjęciem) – 8 zł
 • Bilet normalny – 10 zł
 • Bilet rodzinny 1 (dwoje rodziców plus dziecko) – 20 zł
 • Bilet rodzinny 2 (dwoje rodziców plus dwoje i więcej dzieci) – 28 zł
 • Bilet – zorganizowane grupy szkolne (w godz. 9:00 -14:00 wg ustalonego harmonogramu) – 5 zł