POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. informuje, iż uzyskał subwencję finansową z programu „Tarcza Finansowa PFR 2.0”, której celem jest pomoc finansowa dla polskich firm.
Podmiotem udzielającym wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.