PRZEDŁUŻONE OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. informuje, iż ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych zostały przedłużone do dnia 14 lutego 2021 r.

Przypominamy, iż w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
informujemy, iż do dnia 14 lutego 2021 r. udostępnienie hali / sali sportowej na obiektach zarządzanych przez ZOP będzie możliwy wyłącznie dla  „sportu zawodowego” (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) lub: 
– zawodników pobierających stypendia sportowe;
– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
– uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.