Regulamin korzystania z obiektów sportowych

Szanowni Trenerzy, Zawodnicy, Rodzice, Opiekunowie grup korzystających z obiektów zarządzanych przez Zarząd Obiektów Powiatowych, zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi na obiektach:

– obowiązuje zasłanianie twarzy, po obiekcie poruszamy się wyłącznie w maseczkach;

– uczestniczy zajęć sportowych nie mają obowiązku zakrywania twarzy podczas trwania zajęć;

– rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk, obowiązkowo przy wejściu na obiekt oraz przed jego opuszczeniem;

– rekomendowany jest brak rodziców/opiekunów dzieci na obiekcie podczas trwania zajęć sportowych;

– jeżeli rodzice pozostaną na obiekcie obowiązkowo powinni mieć założone maseczki oraz udać się na trybunę;

– publiczność może zająć nie więcej niż 50 proc. miejsc dla niej przewidzianych;

– zajmować należy co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.;

– w zajęciach sportowych mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów kaszlu, kataru, gorączki).

DBAJMY O SIEBIE ABY MÓC WSPÓLNIE  BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH!
  DZIĘKUJEMY