Zasady udostępniania obiektów sportowych

ZASADY UDOSTĘPNIENIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1. Warunkiem zorganizowania zajęć sportowych w obiekcie zarządzanym przez Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o.jest podpisanie umowy o udostępnienie obiektu oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień.
2. Osoba indywidualna biorąca w udostępnienie pomieszczenia sportowe powinna przedstawić w formie wniosku na udostępnienie następujące dane:
a) imię i nazwisko pełnoletniej osoby reprezentującej grupę;
b) aktualny pełny adres zamieszkania;
c) PESEL;
d) numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;
e) szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, okres udostępnienia oraz godziny w których odbywać się będą zajęcia).
3. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny podać w formie wniosku na udostępnienie lub oficjalnego pisma następujące informacje:

a) pełną nazwę instytucji wraz z adresem;
b) NIP;
c) szczegółowy harmonogram wynajmu;
d) dane osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z hali wraz z adresem, nr PESEL oraz nr telefonu kontaktowego.
4. Za udostępnienie obiektu sportowego pobierane są opłaty wg aktualnego cennika.
5. Zarząd Obiektów Powiatowych Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu, w przypadku zmiany minimalnych stawek czynszu i dzierżawy lokali użytkowych oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
6. Osoby fizyczne i prawne biorące w udostępnienie obiekt sportowy mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego.
7. Osoby biorące w udostępnienie obiekt sportowy zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.