Cennik

Hala sportowa I LO w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów
Hala sportowa ZS w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż
Hala sportowa ZSE-Ch w Trzebini, ul. Głogowa 32-540 Trzebinia
Hala sportowa ZST-U w Trzebini, ul. Gwarków 3; 32-541 Trzebinia

1) 110,00 zł/h brutto – udostępnienie całego obiektu wraz z zapleczem sanitarnym na imprezy komercyjne.

2) 65,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego zorganizowanym grupom mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na cele kulturalne i sportowe.

3) 45,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego dla organizacji i klubów sportowych, które:

   – organizują wydarzenia mające istotne znaczenie dla promocji Powiatu Chrzanowskiego,

   – szkolą dzieci i młodzież z Powiatu Chrzanowskiego do 18 roku życia,

   oraz dla:

   – powiatowych służb, tj.: Policja, Straż Pożarna, itp.

   – szkół, których organem prowadzącym nie jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

4) 1,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego w celu przeprowadzenia imprez pod patronatem Starosty Chrzanowskiego organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i kluby sportowe za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego oraz Uczniowskim Klubom Sportowym osiągającym sukcesy sportowe na arenie szczebla ogólnopolskiego za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Sala gimnastyczna w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów
Sala gimnastyczna SOSW Chrzanów, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów

1) 70,00 zł/h brutto – udostępnienie całego obiektu wraz z zapleczem sanitarnym na imprezy komercyjne.

2) 45,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego zorganizowanym grupom mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego na cele kulturalne i sportowe.

3) 37,50 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego dla organizacji i klubów sportowych, które:

     – organizują wydarzenia mające istotne znaczenie dla promocji Powiatu Chrzanowskiego,

     – szkolą dzieci i młodzież z Powiatu Chrzanowskiego do 18 roku życia,

     oraz dla:

     – powiatowych służb, tj.: Policja, Straż Pożarna, itp.

     – szkół, których organem prowadzącym nie jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

4) 1,00 zł/h brutto – udostępnienie obiektu sportowego w celu przeprowadzenia imprez pod patronatem Starosty Chrzanowskiego organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i kluby sportowe za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego oraz Uczniowskim Klubom Sportowym osiągającym sukcesy sportowe na arenie szczebla ogólnopolskiego za zgodą Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Sala fitness ZS w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż
Sala fitness ZSE-Ch w Trzebini, ul. Głogowa 32-540 Trzebinia

1) 35,00 zł/h brutto – udostępnienie w celu przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych

Uchwała Zarządu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nr 39/98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.